Další běh výzvy Daruj krev s rektorem

V rámci Akademického týdne (19.–24. 2. 2018) se uskuteční další běh výzvy Daruj krev s rektorem aneb Modrá je dobrá! V týdnu od 19. do 23. února vyzýváme všechny studenty a zaměstnance Univerzity Palackého, aby přišli darovat to nejcennější, tedy svou krev. Student či zaměstnanec navíc obdrží po prokázání se ISIC kartou či průkazem zaměstnance malý dárkový balíček od UPointu a FNOL.

Proč byste měli darovat?
Protože bezplatně darovat krev či krevní plazmu je pocit k nezaplacení a protože věříme, že studenti a zaměstnanci univerzity by měli jít příkladem. Za posledních pět let bylo díky naší iniciativě darovat krev přes 3 500 členů akademické obce.

Kdo může darovat?
Veškeré informace o tom, zdali jste vhodným dárcem, naleznete zde. Prosíme, abyste si podmínky řádně prostudovali a předešli tak případným zbytečným návštěvám FNOL.

Akce probíhá ve spolupráci s Transfuzním oddělením Fakultní nemocnice Olomouc a iniciativou 470 ml.

V případě zájmu o darování krve se hlaste Zuzaně Bernátové na e-mailu: zuzana.bernatova01@upol.cz. Do předmětu e-mailu napište: DARUJ S UP. Do těla e-mailu pak uveďte vaše jméno a příjmení, datum narození a e-mail.

Podzimní Daruj krev s rektorem aneb Modrá je dobrá

Po půl roce si vás dovolujeme pozvat na podzimní "kolo" pátého ročníku akce Daruj krev s rektorem Univerzity Palackého! V týdnu od 20. do 24. listopadu vyzýváme všechny studenty a zaměstnance univerzity, aby přišli darovat to nejcennější, tedy svou krev. Student či zaměstnanec navíc obdrží po prokázání se ISIC kartou či průkazem zaměstnance malý dárkový balíček od UPointu a FNOL. Protože bezplatně darovat krev či krevní plazmu je pocit k nezaplacení a protože věříme, že studenti a zaměstnanci univerzity by měli jít příkladem. Akce probíhá ve spolupráci s Transfuzním oddělením Fakultní nemocnice Olomouc a iniciativou 470ml.

V případě zájmu o darování krve se hlaste zde: zuzana.bernatova01@upol.cz

Nábor do registru kostní dřeně přilákal 200 lidí

Zapište se někomu do života! - pod tímto mottem proběhl pod hlavičkou Univerzity Palackého a studentské organizace IFMSA Olomouc celouniverzitní nábor do registru dárců kostní dřeně. V úterý 10. října dorazilo do prostor univerzitního informačního centra a obchodu UPoint 198 potenciálních dárců kostní dřeně z řad studentů a zaměstnanců UP, kteří zde absolvovali povinný odběr krve k vyšetření, zdali jsou vhodnými dárci. Akce proběhla ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc. Všem příchozím srdečně děkujeme!