Vyhrň rukáv aneb Souboj fakult v bezplatném dárcovství krve

Zúčastněte se druhého ročníku akce Souboj fakult Univerzity Palackého v bezplatném dárcovství krve aneb Vyhrň rukáv! Přijďte darovat krev nebo krevní plazmu na kterémkoli odběrovém místě v republice od 20. října do 21. února a podpořte dobrou věc i mezifakultního soutěžního ducha. V souboji se soutěží zejména v celkovém objemu krve darovaném studenty a zaměstnanci jednotlivých fakult a procentuálním zastoupení dárců mezi studenty. Zapojit se zájemci mohou jednoduše. Vyplní formulář, který si nechají po darování krve na vybraném odběrovém místě potvrdit a následně jej vhodí do sběrného boxu. Souboj fakult potrvá celý zimní semestr, vyvrcholí během tradiční akce Daruj krev s rektorem, která je nedílnou součástí únorových Akademických dnů UP. 

Proč byste měli darovat?

Protože bezplatně darovat krev či krevní plazmu je pocit k nezaplacení a protože věříme, že studenti a zaměstnanci univerzity by měli jít světu příkladem.

Kdo může darovat?

Veškeré informace o tom, zdali jste vhodným dárcem, naleznete zde. Prosíme, abyste si podmínky řádně prostudovali, a předešli tak případným zbytečným návštěvám FNOL, a to s ohledem jak na hladký průběh akce, tak na aktuální epidemickou situaci.  

Souboj fakult pořádá Studentský spolek FZV UP ve spolupráci s Oddělením komunikace UP a Transfuzním oddělením Fakultní nemocnice Olomouc.

Veškeré informace o pravidlech soutěže, včetně formuláře k vytisknutí, naleznete na facebookové stránce Souboj fakult UP.